Frakciótársaim

Schmuck-ErzsébetSchmuck Erzsébet
frakcióvezető-helyettes
Parlamenti oldala | facebook

1954-ben született Nagykátán. Gimnáziumi tanulmányait Budapesten, a Szerb Antal Gimnáziumban végezte, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezett diplomát. Az Egyetem elvégzése után a MÁV Budapesti Igazgatóságon dolgozott 2 évig. Pályája korai szakaszán kezdett el környezet- és természetvédelemmel foglalkozni. 1984-ben a KISZ Környezetvédelmi Ifjúsági Tanácsának titkára lett.

Segédkezett a zöld civil társadalom létrehozásában, alapító tagja volt a Magyar Természetvédők Szövetségének, melynek 2002-ig az elnöki feladatait is ellátta. A 90-es évek elején kapcsolódott be a hazai és nemzetközi környezetpolitikai és a fenntarthatósággal foglalkozó globális szakmai és együttműködési folyamatokba. Részesévé vált annak a nemzetközi civil hálózatnak, amely fellépett a neoliberális gazdaságpolitika ellen és a fenntartható társadalmak megvalósítását, a fenntartható fejlődést tűzte ki célul. 1996-2002 között tagja volt a legnagyobb európai környezetvédelmi civil szervezet, az Európai Környezetvédelmi Iroda elnökségének, melynek 2 évig társelnöki feladatait is ellátta. Ugyanebben az időszakban tagja és két évig elnökhelyettese volt az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak. Civil szervezeti vezetőként az ezredfordulón kezdett el mélyebben foglalkozni az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásaival, különös tekintettel a környezetvédelmi, természetvédelmi és fenntarthatósági feladatokra. Nagyobb, sok országot átfogó projekteket is vezetett, melyek célja a civil szervezetek felkészítése volt az európai uniós tagságra. E tevékenységgel és az ennek során megszerzett tudással, tapasztalattal függött össze, hogy 2002 tavaszán felkértek, legyen a Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára. 2003 őszéig látta el az EU integrációs, a nemzetközi, a környezetpolitikai és fenntarthatósági ügyekért felelős helyettes államtitkári feladatait. 2004 és 2008 között ismét civilként, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnöke lett. 2008-ban, új kihívásként az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsa létrehozásán munkálkodott, 2008. augusztusától ennek titkárságát vezette 2010. év végéig. Ezen időszak egyik fontos eredménye volt a „Jövőkereső” című, a hazai fenntartható fejlődési politika megalapozását célzó dokumentum megalkotása és társadalmi vitája. 2011-től részben civil ügyekkel, részben zöld politikával foglalkozott.

A Lehet Más a Politika létrehozásának egyik kezdeményezője volt, majd a párt alapító tagja lett. 2013-ban egy rövid ideig ellátta az országos választmány titkári feladatait. Aktívan közreműködött a párt nemzetközi tevékenységében. A 2014. évi országgyűlési választásokon az LMP országgyűlési képviselőjelöltje lett Budapesten a 14. oevk-ban (XVII. kerület). A párt országos listájáról országgyűlési képviselő lett. Az Országgyűlés jegyzője és a Költségvetési Bizottság alelnöke, illetve alelnöke az Interparlamentáris Unió Magyar Tagozatának. A frakción belül uniós, kül- és biztonságpolitikai, nemzetközi fejlesztési, globális fenntarthatósági politikai, fejlesztéspolitikai, közlekedési, fogyasztóvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. 2011. augusztus óta Róna Péterrel közösen látják el az Ökopolisz Alapítvány társelnöki feladatait. Budapesti képviselőjelöltsége ellenére erős szálakkal kötődik a vidékhez, a természethez, 15 éve részben Budapesten, részben egy kis borsodi faluban él.


Szél-Bernadett-300x200Szél Bernadett
frakcióvezető
Parlamenti oldala | facebookblogja

Szél Bernadett, az LMP társelnöke. 1977. március 9-én született Pécsett. Zalaegerszegen járt középiskolába, majd 2000-ben közgazdászként végzett a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén, ahol szociológiából 2011-ben doktori címet szerzett. Németországban statisztikát tanult. Dolgozott a versenyszektorban, a Philip Morris Magyarország Kft.-nél a fiatalok dohányzás prevenciós programját szervezte, majd a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyek Irodájánál volt fiatal kutató, később a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa lett. Tudományos előélete során több olyan témával foglalkozott, amely az LMP számára is hangsúlyos, így például korrupció-kutatás, alternatív közgazdaságtan, családszociológia. Angol és német nyelven beszél.

A Lehet Más a Politikának (LMP) 2010 óta tagja, korábban a Humanista Mozgalomban tevékenykedett. A 2010-es országgyűlési választáson egyéni képviselőjelöltként országosan a legjobb eredményt érte el az LMP indulói közül, majd az önkormányzati választáson polgármester-jelölt volt Budakeszin. A 2011-es tisztújításon a kongresszus az LMP szóvivőjévé választotta. 2013 tavaszáig az LMP Pilis-Budavidéki területi szervezetének választmányi tagja volt. 2013 márciusa óta az LMP társelnöke.

Parlamenti mandátumát 2012. február 2-án országos listáról, kongresszusi döntés nyomán szerezte. Az Országgyűlés Foglalkoztatási- és Munkaügyi Bizottságának tagja és a Rehabilitációs albizottság elnöke volt. 2013 februárjától az LMP képviselői csoportjának vezető-helyettese, 2013 szeptemberétől frakcióvezető-helyettes. 2014 májusától az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagja.

A frakción belül foglalkoztatáspolitikai, család- és szociálpolitikai, nemi esélyegyenlőségi, roma integrációs, fogyatékosügyi, valamint energiaapolitikai kérdésekkel is foglalkozik. Családos, férjével és két kislányával Budakeszin él.


Szél-Bernadett-300x200Hadházy Ákos

Parlamenti oldala | facebookvagyonnyilatkozat

1974-ben született Debrecenben. Gyermekéveit egy kis tolnai faluban, Fácánkerten töltötte. A pécsi Leőwey Gimnázium német tagozatán érettségizett, majd az Állatorvostudományi Egyetemen diplomázott, egy szemesztert Tempus ösztöndíjjal a giesseni Justus Liebig egyetem állatorvosi karán teljesített. 1998 óta Szekszárdon dolgozik magánállatorvosként. Nős, három gyermeket nevel. Édesapja ugyancsak állatorvos volt és a rendszerváltás után az újjáalakult Kisgazdapárt Tolna megyei elnöke.

2006 és 2014 között Szekszárdon fideszes önkormányzati képviselő, a gazdasági, majd a kulturális bizottság tagja. 2013-ban a trafiktörvény végrehajtása és a korábbi helyi és országos korrupciós ügyek elleni tiltakozásul kilépett a Fideszből. A 2014. őszi önkormányzati választáson az ellenzéki pártok által támogatott polgármester-jelölt Szekszárdon. Tagja a Korrupcióellenes Szövetségnek. 2014 óta az LMP tagja, 2015 óta a párt antikorrupciós szakszóvivője. Kiemelt figyelmet szentel az európai támogatásokat érintő rendszerszintű visszaélések felderítésének. 2016. óta országgyűlési képviselő és az LMP társelnöke.

1992 óta a szekszárdi református gyülekezet helyettes kántora.

Ikotity-IstvánIkotity István
Parlamenti oldala | facebook 
Ikotity István1977. június 27-én született Baján tősgyökeres bajai családba. Alap és középfokú tanulmányait, aktív sport és civil tevékenység mellett, szülővárosában végezte.

Felsőfokú tanulmányait Szegeden, Budapesten és Pécsen folytatta. Alapszakjai befejezése után munka mellett folytatta tanulmányait. 2002-ben a József Attila Tudományegyetemen földrajz tanár képesítést szerzett, ugyanebben az évben a Szegedi Hittudományi Főiskolán teológusként végzett. 2005-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán megszerezte a hittan tanár végzettséget. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az oktatási és társadalom PhD programjában vesz részt.

Középiskolai tanárként, trénerként, vállalkozóként, köztisztviselőként, kutatóként dolgozott. Számos kulturális és környezetvédelmi civil szervezetben, mozgalomban volt szervező, aktivista.

Az LMP-nek 2009 óta tagja. Bács-Kiskun megyei koordinátor, Országos Politikai Tanács alelnök 2009-2010. Országos Választmányi titkár 2010-2011. Az Etikai Bizottság tagja 2011-2012. Az Etikai Bizottság elnöke 2012-2014. Nős, három gyermek édesapja.

A Kulturális bizottság alelnöke és a bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagja.

Demeter Márta
Parlamenti oldala | facebook

1983-ban született Budapesten. A budapesti Corvin Mátyás Gimnáziumban érettségizett. 2014-ben a Zsigmond Király Főiskolán szerzett diplomát politológiából, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mesterképzésén végzett 2016-ban. Angolul felsőfokon beszél.

2014-ben az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP pártszövetség listájának 23. helyéről parlamenti mandátumot szerzett. 2014-től 2017-ig a NATO Parlamenti Közgyűlésének tagja, 2016 decemberétől választott tisztségviselője.
2017. február 1-jén kilépett az MSZP-ből és annak parlamenti frakciójából, majd független képviselőként folytatta munkáját. Lépését azzal indokolta, hogy a szocialista párt nem kívánja leváltani a regnáló Fidesz-kormányt. 2017. szeptember 1-jén csatlakozott az LMP Országgyűlési Képviselőcsoportjához.
Korábban a Külügyi bizottság tagja volt, jelenleg a Költségvetési bizottság alelnöke.
Fő szakpolitikai területe a honvédelem, rendvédelem és biztonságpolitika.